Informatie voor bezoekers / Information for visitors
www.reneinnemee
Om deze website volledig te kunnen zien en gebruiken moeten het gebruik van JavaScript en het gebruik van cookies ingeschakeld zijn.
Deze website gebruikt GEEN tracking cookies waarmee surfgedrag opgeslagen kan worden, TENZIJ EXPLICIET IN UW BROWSER DE DO NOT TRACK OPTIE UITGESCHAKELD IS. In dat laatste geval wordt voor statistische doeleinden gebruik gemaakt van StatCounter.
Cookies die verder geplaatst (kunnen) worden:
 • session cookies voor het afhandelen van eventuele fouten bij het gebruik van contact- en bestelformulieren.
 • cookies van 3e partijen (ingesloten materiaal):
  • Google voor gebruik van vertaalfunctie
  • YouTube voor het afspelen van ingesloten videoclips
  • DivShare voor het afspelen van ingesloten audio/videoclips
  • legaldownload.net (voor het online kopen van CD's), gebruikt Google Analytics
  • box.com voor presentaties en downloads van grafische bestanden
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan wordt u verzocht deze website verder niet te gebruiken (klik hier).

Geconstateerde browser-instellingen:Volg mij niet / Do not track optie wordt niet ondersteund door uw browser of is uitgeschakeld!
Overweeg het installeren van een nieuwe(re) browser als uw huidige Do Not Track niet ondersteunt.

Deze website zou met elke webbrowser moeten werken, maar wordt het beste weergegeven met Firefox en op Chrome gebaseerde browsers. Internet Explorer werkt het beste vanaf versie 9.
To be able to view and use this website entirely, the use of JavaScript and the use of cookies have to be enabled.
This website does NOT use tracking cookies to store surf behaviour, UNLESS WHEN THE DO NOT TRACK OPTION HAS EXPLICITLY BEEN DISABLED IN YOUR BROWSER. In this last case, StatCounter will be used for statistical purposes.

Cookies that may be placed on your device:
 • session cookies to handle errors that may occur while using contact and order forms.
 • 3rd party cookies (embedded material):
  • Google for the use of the translation service
  • YouTube for playing embedded video clips
  • DivShare for playing embedded audio/video clips
  • legaldownload.net (for online purchase of CDs), uses Google Analytics
  • box.com for displays and downloads of graphical files
If you object to the use of these cookies, then please do not make further use of this website (click here).


Detected browser settings:Do not track option is not supported by your browser or has been disabled!
Consider installing another (more up to date) browser if your current one does not support Do Not Track.

This website should work with any web browser, but is best viewed with Firefox and with Chrome based browsers. Internet Explorer works best from version 9 upwards.
Copyright © 2012 - 2020 Theo Solberg. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.